Itsria

9 tekstów – auto­rem jest It­sria.

❝Jeśli ktoś jest od­mien­ny, to jest ska­za­ny na samotność.❞ 

aforyzm
zebrał 8 fiszek • 6 marca 2016, 17:19

Cza­sem mam wrażenie, że ba­lan­suję na cien­kiej lin­ce i, że kiedyś się przechylę i w za­leżności od zachcianek lo­su wpadnę al­bo na stronę uto­pioną w niena­wiści lub stronę nies­pełnionej miłości już zaw­sze będę się zas­ta­nawiać co było gorsze. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 listopada 2015, 00:24

* * *

Jes­tem go­towy by iść, jes­tem go­towy by iść

Nie mogę zro­bić te­go sam, nie mogę zro­bić te­go sam

Jes­tem go­towy by biec przez upał

Nie mogę zro­bić te­go sam, nie mogę zro­bić te­go sam

Jes­tem gotowy [...] — czytaj całość

wiersz • 7 listopada 2015, 09:25

Cza­sem mil­cze­nie jest lep­szą od­po­wie­dzią niż nies­kończe­nie wiele słów. 

aforyzm
zebrał 10 fiszek • 5 listopada 2015, 23:01

Ba­wi mnie to jak ludzie boją się śmierci 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 listopada 2015, 21:29

Ludzie brzydzą się zabójców, a w rzeczy­wis­tości ra­nią bar­dziej niż oni. 

myśl • 1 listopada 2015, 11:25

Bez słów

Cichy wdech

Cichy wydech

Ciche westchnienie

Niemy szept

Bo my właśnie tak naj­le­piej się porozumiewamy

Bez słów

Jak­by niemy szept 

wiersz
zebrał 3 fiszki • 30 października 2015, 19:47

Kolor duszy

Zieleń,

zieleń jak ko­lor jej zaszklo­nych oczu

Brąz,

brąz jak ko­lor jej poszar­pa­nych włosów

Biel,

biel jak ko­lor jej bla­dej twarzy

Czerwień,

czer­wień jak ko­lor jej ust które wciąż marzą

I ni­cość,

ni­cość jak ko­lor jej mar­twej duszy 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 29 października 2015, 21:57

Człowiek nie może być nie szczęśli­wy zaw­sze. Gdy­by jed­nak było to możli­we stwier­dziłabym, iż zwyczaj­nie umarł, bo sa­mo życie to szczęście. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 20 września 2015, 21:01
Itsria

Sto siedemdziesiąt jeden centmetrów niedoskonałości. Blond falowane włosy i czekoladowe patrzące na ten szarawy świat już od piętnastu lat. Pogratulować tylko tym zlodowaciałym ludziom, którzy postanowili go zniszczyć.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Itsria

Użytkownicy
H I J
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 marca 2016, 23:16wdech sko­men­to­wał tek­st ❝Jeśli ktoś jest od­mien­ny, [...]

6 marca 2016, 23:11Jakuss sko­men­to­wał tek­st ❝Jeśli ktoś jest od­mien­ny, [...]

6 marca 2016, 22:33wdech sko­men­to­wał tek­st ❝Jeśli ktoś jest od­mien­ny, [...]

6 marca 2016, 22:29wdech sko­men­to­wał tek­st Ba­wi mnie to jak [...]

6 marca 2016, 22:28wdech sko­men­to­wał tek­st Ludzie brzydzą się zabójców, [...]

6 marca 2016, 22:26wdech sko­men­to­wał tek­st Bez słów

6 marca 2016, 21:45Yankes sko­men­to­wał tek­st ❝Jeśli ktoś jest od­mien­ny, [...]

22 listopada 2015, 00:24Itsria do­dał no­wy tek­st Czasem mam wrażenie, że [...]

7 listopada 2015, 09:25Itsria do­dał no­wy tek­st Jestem go­towy by iść, [...]

7 listopada 2015, 09:17Itsria sko­men­to­wał tek­st Ba­wi mnie to jak [...]